Sunday 30 June 2024

Labarin Kwaɗo A Rami Mai Cike Da Darussa

Tura Wannan Zuwa Ga

Kwaɗi na cikin tafiya sai biyu daga cikinsu suka faɗa cikin wani rami mai zurfi. Da sauran suka leƙa suka ga irin zurfin da ramin yake da shi sai suka ce wa 'yan uwansu, "ku dangana kurum, babu yadda za a yi ku fito daga wannan rami."


Labarin Kwaɗo A Rami
Hoto: Nctbstudentbd


MarubuciBukar Mada


Kwaɗin nan ba su saurari shawarar 'yan uwansu ba, suka fara tsalle suna ƙoƙarin fitowa daga ramin. Duk da wannan ƙoƙari da suke yi, sai 'yan uwansu suka ci gaba da cewa, "da ma kun haƙura, kun daina wahalar da kanku, ba za ku iya fitowa daga ramin nan ba."


Ɗaya daga cikin kwaɗunan nan ya yarda da abin da 'yan uwansa suka ce, sai ya saduda ya daina ƙoƙarin fitowa. Ya cika cikinsa da iska fal, sa'annan ya fashe tus, ya mutu nan take. Shi kuwa ɗayan bai ko kula da abin da 'yan uwansa ke cewa ba, ya ƙara himma dai fiye da yadda yake yi da fari. Kwaɗi kuwa suka ci gaba da ce masa, "ka dangana kurum yadda ɗan uwanka ya dangana, ka mutu ka huta da wannan wahala."


Kwaɗo ya yi musu bakan, ya ci gaba da tsalle dai har Allah ya taimake shi ya fito waje. Da fitowarsa sai 'yan uwansa suka kewaye shi suka ce, "hala ba ka ji abin da muke faɗa ba ko?"


Kwaɗo ya ce, "na ji ku sarai, sai dai na toshe kunnuwana ne, na daina sauraren abin da kuke cewa, na ci gaba da yin abin da nake ganin shi ne daidai gare ni."


To, haka ma mutane suke, kamar kwaɗin nan biyu. Akwai wanda zai biye wa maganar mutane, har su kai ga sare masa gwiwa ya daina abin kirki da yake yi. Wani kuwa babu ruwansa da duk wani kwakwazo da mutane za su yi masa, sai ya toshe kunnuwansa ya durfafi abin da yake ganin shi ne daidai, har sai ya cimma nasara. 


Ku toshe kunnuwanku, ku yi abin da yake daidai ne gare ku. Kowa ya biye ta bado, sai ruwa ya cinye shi ga banza.


A yaɗa wannan labarin domin wasu ma su amfana ta hanyar yin share.

TURA WANNAN ZUWA GA

Mawallafi: verified_user