Wednesday 3 July 2024

Karanta Alamomi 4 Na Riya

Tura Wannan Zuwa Ga

Riya ( yin abu ba don Allah ba) a wurin neman ilimi yana da alamomin da ake ganewa ya kamata ɗalibai su nisance shi.


Alamomin Riya
Hoto: Pinterest

MarubuciIbrahim Nuhu Imam Rimi


1- Idan ya zama kana son yabo da jinjina akan abun da ka yi wurin neman ilimin.


2- Idan ya zama kana son ɗaukaka a cikin mutane saboda a ce kai ɗalibin ilimi ne.


3- Idan ya zama kana yi wa mutane girman kai, kuma kana ganin ka fi kowa. 


4- Idan ya zama ba ka amsar nasiha da karɓar gyara. 


ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻓﺎﺣﺬﺭﻫﺎ؛ ﻓﻤﻨﻬﺎ.

1 : ﺃﻥ ﺗﺤﺐ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ.

2 . ﻣﺤﺒﺔ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﻧﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ.

3 . ﺍﻟﺘﻜﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ.


4 . ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.


Ku koyi ilimi kuma ku koyar da mutane, ku koyi kamun kai da natsuwa, ku koyi sauƙin kai ga wanda kuke koyo a wurinsa da wanda kuke koya ma, kar ku zamo malamai masu jiji-da-kai , sai jahilcinku ya bayyana a kan iliminku - Umar bn khaddab


ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﻋﻠﻤﻮﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ,

 ﻭ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ,

 ﻭﺗﻮﺍﺿﻌﻮﺍ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﻠﻤﺘﻢ ﻣﻨﻪ ﻭ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻤﺘﻤﻮﻩ ,

 ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻼ ﻳﻘﻮﻡ ﺟﻬﻠﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻜﻢ


ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ

TURA WANNAN ZUWA GA

Mawallafi: verified_user